Produkty pszczele

Produkty pszczele

Wszystkie wyroby pszczele z firmy Forever Living Products są pochodzenia ekologicznego, pasieki umieszczone są na wysokich górskich terenach Arizony gdzie środowisko jest czyste i nieskażone cywilizacją. Na tych terenach nie stosuje się żadnych pestycydów dlatego nie występuje tam zanieczyszczenie gleby. Dodatkowo prowadzona jest profesjonalna opieka nad rodzinami pszczelimi, używany jest nowoczesny sprzęt a metody pozyskiwania bezcennych produktów pszczelich oraz wymagające warunki higieniczne w zakładach przetwórczych sprawiają, że dostajecie Państwo do rąk produkt idealnie czysty, w 100% naturalny, o bezcennych cechach odżywczych.

Script logo